Zielony Mat 1’17

ZIELONY MAT 2017

1 TURNIEJ

Termin i miejsce:

  • 22 kwietnia 2017 – Dom Harcerza w Zielonej Górze, ul. Dzika 6

Wyniki:

Warunki uczestnictwa:

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy do 14 lat (urodzeni w roku 2003 lub młodsi).
Wpisowe do turnieju „Zielony Mat” wynosi 10,00 zł.

Turniej w mediach:

System rozgrywek i tempo gry:

W ramach każdej sesji, zostaną rozegrane turnieje w dwóch grupach:
Grupa A – zawodniczki i zawodnicy posiadający przynajmniej IV kategorię szachową.
Grupa B – zawodniczki i zawodnicy nie posiadający kategorii szachowej lub posiadający V kategorię.
Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.
Tempo gry: 10 minut na partię dla zawodnika.
UWAGA: Turniej A zgłoszony jest do rankingu błyskawicznego Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Zawodnicy grający w turnieju A mogą wypełnić ranking międzynarodowy.