„Magnusik” Turniej szkoleniowo-klasyfikacyjny

W Domu Harcerza w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 19 A rozegrane zostaną Turnieje klasyfikacyjno-szkoleniowe „Magnusik”, w którym będzie możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych.

1. Dla zawodników z IV i III kat. oraz zawodniczek z II kat. szachową (można uzyskać III i II kat. szachową oraz dla zawodniczek II+). Turniej trwa 2 dni: w soboty 12.06.2021 r. w godz. 9.00-14.00 oraz 19.06.2021 r. w godz. 9.00-14.30.
Lista startowa: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1163/results.html?l=pl&tb=2_
Regulamin: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1163/regulations.html?l=pl

2. Dla zawodników bez kategorii szachowej i z V kat. oraz zawodniczek z IV kat. szachową (można uzyskać V i IV kat. szachową). Turniej trwa 1 dzień: w sobota 12.06.2021 r. w godz. 9.00-14.00.
Lista startowa: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1164/results.html?l=pl&tb=2_
Regulamin: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1164/regulations.html?l=pl

3. Dla zawodników bez kategorii szachowej i z V kat. oraz zawodniczek z IV kat. szachową (można uzyskać V i IV kat. szachową). Turniej trwa 1 dzień: w sobota 19.06.2021 r. w godz. 9.00-14.00.
Lista startowa: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1175/results.html?l=pl&tb=2_
Regulamin: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1175/regulations.html?l=pl

Turniej „Zielony Mat” dla dzieci i młodzieży do lat 14

Zapraszamy dzieci i młodzież do lat 14 (ur. w 2007 lub młodszych) na pierwszy tegoroczny Turniej zostanie rozegrany w sobotę 5 czerwca w godz. 10.00-12.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 17.

Grupa A: 
 
Grupa B:
 
Regulamin:
 
Trzech zwycięzców grup A i B otrzymuje dyplomy i puchary.
W każdej sesji turniejowej w grupach A i B przewidziane są dyplomy, nagrody i upominki dla wszystkich zawodników.